V Congrés Nacional i III Internacional de Conservatoris Superiors de Música

15-17 de novembre al Conservatori Superior de Música de Navarra

Organizat per la Sociedad para la Educación Musical del Estado Español (SEM-EE), al programa hi destaquen les conferències plenàries de Teresa Catalán, compositora, doctora en Filosofia de l’Art, catedràtica de Composició i Instrumentació i guanyadora del Premi Nacional de Música 2017, i Julian West, director de l’Open Academy, el departament de participació i aprenentatge creatiu de la Royal Academy of Music.

Es parlarà de diverses línies temàtiques, entre les quals la investigació i avaluació en els diferents nivells educatius de l’educació musical, la formació del docent: màsters i altres possibilitats formatives per a l’ocupabilitat, la psicologia de la música, els projectes d’innovació i experiències educatives o els projectes innovadores en escoles de música.

Aquells que tinguin una proposta de participació la poden enviar a l’organització fins al 25 d’octubre per tal que sigui avaluada pel Comitè Científic. Les inscripcions per assistir al Congrés es poden fer fins al 31 d’octubre. Cliqueu aquí per a més informació.