fbpx

Tècniques i metodologies didàctiques a l’aula de música


El curs té com a principal objectiu donar a conèixer les diferents eines metodològiques i recursos didàctics que es poden emprar en una aula de música.

Està dissenyat com un espai de trobada i d’intercanvi d’experiències en què es combinen els elements metodològics dels grups de treball i dels cursos de formació tradicional. A través d’aquest curs els alumnes podran millorar les seves competències i descobrir idees que els ajudin en la seva activitat professional diària.

Matèria

Cada sessió es focalitzarà en diferents paràmetres educacionals o recursos metodològics d’aplicació directa a l’aula: harmonia, melodia, ritme, forma, lectoescriptura, etc. Com a complement, els alumnes rebran un dossier amb tot el material teòric que es treballarà durant la formació.

Format

Les sessions tindran un caràcter eminentment pràctic i es duran a terme mitjançant un grup de treball. Així doncs, després de la introducció per part del professor, els alumnes hauran de participar i debatre sobre les diferents metodologies, aportar el seu coneixement, buscar els punts d’unió amb la resta d’alumnes.

Es tracta d’una activitat on tothom fa de professor i d’alumne al mateix temps, una activitat on tothom aprèn de tothom. En aquest sentit, cada alumne tindrà ocasió d’exposar el seu mètode de treball davant la classe i rebrà el feedback corresponent. Finalment, entre tots procurarem unificar criteris.

Curs impartit per: Oriol Ferré
Adreçat a: Professors de llenguatge musical, però també obert a professors d’instruments (durant el curs es treballaran les relacions entre les classes de llenguatge i instrument)
Durada: 12-20 hores