Proposta formativa: Basketbeat, tocant les pilotes

Una formació participativa, una formació sense programa.

La pràctica de la metodologia Basket Beat en relació amb les experiències del propi grup de formació es proposen com a motor per generar situacions, diàlegs, posicionaments, aprenentatges, demandes i preguntes al voltant de 4 eixos:

• El rol del professional
• El grup com a espai i estratègia per a l’acompanyament socioeducatiu
• Les arts com a eina educativa, social i política
• El sector de les arts comunitàries

El desenvolupament personal, professional i col·lectiu es proposa des dels propis cossos i es basa en la responsabilitat compartida, la participació activa, la creativitat i l’anàlisi crític que es complementen amb la recerca de l’estat de la qüestió sobre les temàtiques emergents durant les sessions.

Organitzador: Basketbeat
20 sessions
De Febrer a Juny (2019). Cada dijous de 19.00 a 21.00
Fàbrica de creació Fabra i Coats (Barcelona)
Preu: 220 euros
Més informació i matrícula: basketbeat.formacio@gmail.com