“Percussió Corporal”

Curs de 8h: “Percussió Corporal”. A l’Escola de Música Nostra Senyora de Lurdes, Barcelona, 25 i 26 de juny de 2013.