“Percussió Corporal”

Taller: “Percussió Corporal”. A la Jornada ”Les experiències musicals que viuen els nostres alumnes”. Jornades de pedagogia musical de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya Jornada. Seminari conciliar de Barcelona, 5 de març de 2013.