fbpx

CONDICIONS DE COMPRA

Les presents Condicions Generals de Compra regulen l’ús del lloc web, harmony-games.com, del qual Harmony Games, S.L.U. amb CIF: B67269985 i domicili al c/ Montserrat, 24 (08755 – Castellbisbal, Barcelona) és titular.

Per qualsevol consulta pot contactar amb nosaltres a través del telèfon 680.495.544 o enviant un correu electrònic a info@harmony-games.com.

En compliment del que disposa la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, i altra normativa d’aplicació, Harmony Games, S.L.U. informa:

 

OBJECTE

Les Condicions de compra estableixen els drets i obligacions de tots els usuaris de la botiga online d’Harmony Games, S.L.U, en relació amb els productes i serveis que oferim a través del lloc web harmony-games.com

Si utilitza el lloc web harmony-games.com o fa una comanda a través seu vostè està acceptant les Condicions i la Política de Privacitat d’Harmony Games, S.L.U. motiu pel qual, si no hi està d’acord, abstingui’s de fer cap comanda.

El lloc web harmony-games.com té per objecte la venda de productes de caràcter educatiu en l’àmbit musical que fomentin el coneixement i la creativitat tant entre els professionals del sector com entre aquelles persones interessades en l’educació musical. Les característiques dels productes apareixen reflectides en les corresponents pàgines d’aquesta web, així com les particularitats de cada operació que pugui realitzar-se en aquest entorn en els idiomes català, castellà, anglès i portuguès.

Aquestes condicions podrien ser modificades, així li recomanem que les llegeixi abans d’efectuar cada comanda.

 

COMANDES

Realitzar una comanda a harmony-games.com equival a la plena acceptació dels preus que s’indiquen, a la descripció dels productes que es venen i a les condicions generals de venda, que seran les úniques aplicables al contracte així conclòs.

El comprador es compromet a fer ús del lloc web harmony-games.com únicament per fer consultes o comandes legalment vàlides. També s’obliga el comprador a facilitar de manera certa i correcta les seves dades de contacte, consentint així mateix la possibilitat de poder fer ús d’aquesta informació per posar-nos en contacte amb ell si fos necessari.

Fer una comanda a través de harmony-games.com garanteix estar plenament autoritzat per utilitzar la targeta de pagament, en cas de triar aquesta modalitat de pagament. Només les persones amb la capacitat jurídica necessària per subscriure contractes relatius a la classe de béns i serveis proposats en aquesta pàgina web poden realitzar comandes a harmony-games.com.

El lliurament dels encàrrecs el farà Harmony Games, S.L.U, pels seus propis mitjans o a través d’una agència de transport designada per la mateixa Harmony Games, S.L.U. Les comandes es lliuraran en el domicili designat pel client. Harmony Games, S.L.U no assumeix cap responsabilitat quan el lliurament no es pugui efectuar com a conseqüència que les dades facilitades siguin inexactes o incompletes, o quan el lliurament no es pugui efectuar per absència del destinatari. Sense perjudici de l’anterior, Harmony Games, S.L.U adoptarà les mesures exigides al comerciant perquè el lliurament pugui efectuar-se al més aviat possible, tant a satisfacció del remitent com a la del destinatari.

Harmony Games, S.L.U es compromet a lliurar els productes en perfecte estat a la direcció de lliurament que s’hagi assenyalat en el formulari de comanda. El client podrà sol·licitar el lliurament dels articles en un domicili diferent del que subscriu la comanda. No es lliuraran comandes en apartats de correus.

Respecte als lliuraments a hospitals, organismes públics i altres immobles en els quals existeixin restriccions per a l’accés al públic en general, Harmony Games, S.L.U no garanteix que aquest s’efectuï directament al destinatari, quedant complert l’encàrrec i alliberat de responsabilitat quan la comanda s’hagi posat a disposició del destinatari a la recepció o al control d’accés.

El període de lliurament dels articles s’indica a la fitxa detall de cada un d’ells.

El termini de lliurament de la comanda dependrà del mètode d’enviament seleccionat. Cada mètode d’enviament té les seves pròpies restriccions i/o càrrecs que s’aplicaran a la comanda. Els dies feiners conten de dilluns a divendres, excepte si algun d’ells és festa local o nacional.

El càlcul d’aquest termini està basat en diversos factors, incloent-hi l’adreça de destinació i la rapidesa amb la què puguem processar i ajuntar els productes de la comanda per al seu enviament (el termini general d’enviament està indicat a la pàgina de detall de cada producte, amb caràcter informatiu, perquè puguis avaluar la rapidesa de l’enviament de la comanda).

 

PAGAMENT

Harmony Games, S.L.U ofereix la possibilitat d’efectuar el pagament a través de targeta y PayPal. El càrrec a la targeta de crèdit es realitza en el mateix moment de realitzar la comanda, a través de la passarel·la de pagament de l’entitat financera corresponent i un cop s’hagi comprovat que les dades comunicades són correctes.

En aquest sentit, les dades confidencials són transmeses de forma encriptada (SSL) a l’entitat financera corresponent. El sistema d’encriptació SSL que utilitzem confereix total seguretat a la transmissió de dades a través de la xarxa. Les seves dades gaudeixen de total confidencialitat i protecció.

La seguretat en la compra electrònica està garantida per l’entitat financera corresponent. Aquesta disposa dels mitjans de seguretat necessaris per identificar possibles errors en les dades facilitades al fer de pagament amb targeta.

Les dades sobre les targetes de crèdit no queden registrades en cap base de dades pròpia. S’utilitzaran únicament en el TPV (Terminal Punt de Venda) virtual de l’entitat financera corresponent a través de la seva Passarel·la de Pagament Segur.

Les targetes de crèdit estan subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l’entitat emissora de les mateixes, però si l’entitat no autoritzés el pagament, no ens farem responsables per cap retard o falta de lliurament i no podrem formalitzar cap contracte amb vostè.

Harmony Games, S.L.U es reserva el dret a canviar les modalitats de pagament i pot crear-ne de noves o eliminar alguna de les existents, sense que l’usuari/client de harmony-games.com  pugui fer reclamacions per aquest motiu. No obstant això, si el canvi en la modalitat de pagament afectés una comanda ja realitzada, des harmony-games.com ens posaríem en contacte amb el client per informar d’aquest canvi, oferint l’opció de cancel·lar la comanda si ho considerés convenient.

 

PREU, TERMINI DE VALIDESA DE L’OFERTA I COST DEL TRANSPORT

Els preus indicats a sota de cada producte són totals (IVA inclòs) i únicament cal afegir-hi les despeses d’enviament que, per a cada destinació i opció de transport escollida, s’especifiquen. Els preus apareixen reflectits en euros. Els preus i condicions exposats són els vàlids en cada moment, i tenen vigència únicament en la sessió oberta. En la informació de confirmació de comanda, amb caràcter previ a que el comprador accepti l’operació, s’especifiquen clarament els preus de cadascun dels articles triats, la concreció de les despeses de lliurament que seran aplicables a l’operació i les promocions o descomptes que, si escau, siguin d’aplicació.

COST DEL TRANSPORT:

El cost del transport vindrà determinat en cada cas segons sigui el destí d’enviament, volum de compra, volum de producte i altres factors que puguin derivar del mateix.

Enviament gratuït a partir de compres iguals o superiors a 250 euros.

Es recomana a l’usuari no confirmar la comanda sense haver-se informat prèviament del preu final del producte.

Per a qualsevol informació sobre la teva comanda, pots fer ús de la pàgina de contacte del portal o enviar un correu electrònic a info@harmony-games.com

Harmony Games, S.L.U es reserva el dret de modificar en qualsevol moment els preus de venda que figuren a harmony-games.com, però els articles es facturaran sobre la base de les tarifes en vigor en el moment en què es registri la comanda sota reserva de disponibilitat en aquesta data.

 

INFORMACIÓ I CONSULTES

Per a qualsevol informació sobre comandes web o sobre les característiques dels productes i serveis que oferim, així com per comunicar-nos qualsevol tipus d’incidència o reclamació referent a la compra online, posem a la vostra disposició el nostre correu electrònic  info@harmony-games.com

La formalització de la compra es podrà realitzar en els idiomes català, castellà, anglès i portuguès.

 

DEVOLUCIONS

Dret de revocació: l’Art 44 de la Llei 7/1996, del 15 de gener, de Ordenación del Comercio Minorista, confereix al Client el dret a la revocació de la comanda sol·licitada en un termini de 14 dies naturals des de la recepció, prèvia comunicació amb Harmony Games, S.L.U. (mitjançant correu electrònic dirigit a info@harmony-games.com), amb devolució del preu que hagués pagat pel producte. La devolució del producte s’exercirà sense penalitzacions, de manera que Harmony Games, S.L.U. procedirà al reintegrament de l’import total de la compra, incloent, si n’hi ha, les despeses d’enviament. Harmony Games, S.L.U ofereix la possibilitat de retornar qualsevol producte adquirit amb servei a domicili. Per poder efectuar la devolució, el producte ha d’estar complet i en  perfecte estat. Pel que fa a l’embalatge del producte retornat, no és necessari que sigui l’original, però haurà de tenir les mateixes condicions que l’original. En cas que no fos així, el producte podria patir una depreciació.

També posem a la vostra disposició el formulari oficial de sol·licitud de devolucions basat en el Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de novembre.

Devolució per defectes de producte, defectes produïts en el transport o error en l’enviament: si en el moment del lliurament s’aprecia de forma visible i clara, sense necessitat de manipular els embalatges d’enviament o els propis del producte, que un producte té defectes provocats per danys en el transport o s’aprecia, de la mateixa manera, un defecte en la mercaderia rebuda, també durant el període de garantia, el client ho pot comunicar a Harmony Games, S.L.U (mitjançant correu electrònic dirigit a info@harmony-games.com) en un termini de 2 mesos. Harmony Games, S.L.U. es responsabilitzarà de la substitució per un de nou o el reemborsament del preu pagat pel producte. La reparació i/o substitució del producte defectuós serà gratuïta per al consumidor i usuari. Aquesta gratuïtat comprendrà les despeses necessàries realitzades per a esmenar la falta de conformitat dels productes amb el contracte, especialment les despeses d’enviament, així com els costos relacionats amb la mà d’obra i els materials.

En cas de producte defectuós, el venedor haurà de procedir, segons correspongui, a la reparació, substitució, rebaixa del preu o resolució del contracte, gestions que seran gratuïtes per al consumidor i usuari. El venedor respondrà de les faltes de conformitat que es manifestin en un termini de dos anys des del lliurament. El consumidor i usuari ha d’informar el venedor de la falta de conformitat en el termini de dos mesos des que va tenir coneixement d’ella.

 

RESPONSABILITAT

Harmony Games, S.L.U. no podrà ser considerada responsable dels danys, sigui quina sigui la seva naturalesa, tant materials com no materials o corporals, que poguessin resultar d’un funcionament o un ús inadequat dels productes comercialitzats.

El mateix s’aplica a les possibles modificacions realitzades als productes pels proveïdors. Harmony Games, S.L.U no podrà ser considerada responsable per un client o un tercer de danys indirectes, pèrdues d’explotació o lucre cessant ocorreguts pel mitjà que fos, encara que el dany, pèrdua o perjudici haguessin estat previsibles per Harmony Games, S.L.U o si la seva eventualitat hagués estat posada en seu coneixement.

Harmony Games, S.L.U no podrà ser considerada responsable de l’incompliment del contracte subscrit en cas de causa de força major, d’interrupció de l’activitat o vaga total o parcial, especialment, dels serveis postals i mitjans de transport o comunicacions, inundacions o incendi.

El que disposa la present clàusula no afectarà els drets reconeguts per llei en qualitat de consumidor ni el dret de desistir el contracte.

En cas de litigi, el client podrà dirigir-se, en primer lloc, a Harmony Games, S.L.U per arribar a una resolució amistosa.

 

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I ALTRES DRETS

El comprador reconeix i accepta que els elements i drets de propietat intel·lectual, industrial o altres (incloent sense limitació qualsevol copyright, patents, marques, dissenys, fotografies, imatges i codis font) relatius a les plataformes web Harmony Games, S.L.U als quals pugui accedir són propietat exclusiva d’Harmony Games, S.L.U. L’usuari no podrà, directament o indirectament, copiar, modificar, alterar, publicar, comunicar, distribuir, vendre o transmetre els materials d’aquesta plataforma o el seu codi font, o de les descàrregues efectuades, en tot o en part, sense l’autorització escrita d’Harmony Games, S.L.U.

 

LLEI APLICABLE

Les presents Condicions Generals es regiran i interpretaran d’acord amb la legislació vigent. Per a qualsevol litigi derivat de les relacions comercials entre l’usuari i Harmony Games, S.L.U les parts acorden sotmetre al que disposa la legislació vigent en la matèria.

 

SISTEMA DE RESOLUCIÓ DE RECLAMACIONS

Aquestes condicions generals es regeixen per la Llei Espanyola. Les parts es sotmeten, a la seva elecció, per la resolució de conflictes i amb la renúncia de qualsevol altre opció, als jutjats i tribunals del domicili de l’usuari.