I Congrés de Pedagogia Musical a Catalunya

Dies 9 i 10 de març al Conservatori Municipal de Música de Barcelona.

Organitzat per l’Associació de Conservatoris de Catalunya (ACCAT), amb el suport del Servei d’Ordenació dels Ensenyaments de Règim Especial del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, el congrés neix amb la voluntat de crear una plataforma de comunicació i intercanvi d’experiències relacionades amb l’ensenyament de la música.

En aquesta primera edició es parlarà especialment dels “Nous reptes en l’ensenyament i l’educació musical”: els professionals del sector de l’educació musical de Catalunya podran informar-se sobre innovacions metodològiques, experiències d’aula, treballs de cooperació i investigacions realitzades en aquest àmbit. Al mateix temps, el programa també inclou conferències que parlaran sobre la repercussió que té l’estudi de la música en la societat actual.

Més informació i inscripcions