“Harmonia a la vista!”

Taller: “Harmonia a la vista!”. Aproximació a l’harmonia desde el punt de vista coral. A l’EMM Victoria dels Àngels i Conservatori Municipal de Música de Sant Cugat del Valès.. Organitza: Fundació Privada Música Simfònica i de Cambra, 7 abril de 2013.