Filmscoring

XI edició d’un curs organitzat per El Musical i impartit per Joan Albert Amargós i Lluís Vergés.

Curs dedicat a la música en el món del cinema en què s’analitzaran, amb audició i partitura, les bandes sonores més importants de la història del setè art. Es tracta d’un curs que repassarà les diferents tècniques harmòniques, formals i instrumentals de diverses bandes sonores dirigit a músics professionals, professors de músics i estudiants de música de nivell mig o alt.

1r Nivell (4 sessions de 4 hores: 29 de març, 12 d’abril, 26 d’abril i 17 de maig). CONTINGUTS:

Harmonia de Color: Anàlisi d’acords adiatònics, omissió harmònica, anàlisi de superposició d’acords, tensions harmòniques i disposicions en vertical.

Harmonia Modal: Concepte de modalitat, modes moderns, ètnics i sintètics, l’acord modal. Anàlisi de la modalitat com a color harmònic i anàlisi de l’ús tonal de la modalitat.

Orquestració: Anàlisi de textures orquestrals (dinàmiques, estàtiques) acompanyaments (superiors, inferiors i interiors) i “tuttis” orquestrals.

Dramatització: Anàlisi dels paral·lelismes entre les situacions en pantalla i la música. Elements harmònics, rítmics i formals en la recreació sonora.

2n Nivell (2 sessions de 4 hores: 5 d’abril i 3 de maig). CONTINGUTS:

Continuació Estudi de Tècniques Bàsiques de tipus harmònic: tres veus, tècnica del polsa, harmonia paral·lela, tècnica del pedal harmònic, disposicions tipus per seccions orquestrals… de tipus rítmic: monorítmiques i polirítmiques, patrons rítmics d’acompanyament, patrons rítmics característics per seccions orquestrals…

Orquestració. Anàlisi de textures orquestrals (continuació nivell II) combinacions de textures, nivells orquestrals, combinacions de nivells orquestrals, problemes habituals orquestrals, doblatges (característiques i problemes en el doblatge), problemes harmònics en les orquestracions, estudi dels finals, efectes orquestrals…

Dramatització (concepte): anàlisi harmònico-dramàtica, dramatització i orquestració, textures i dramatització, estils cinematogràfics, “tempo” i dramatització…