“De la coordinació al ritme – La coordinació psico-motriu com a procés de l’aprenentatge rítmic”

Taller “De la coordinació al ritme – La coordinació psico-motriu com a procés de l’aprenentatge rítmic”. XXè Curs de Formació Orquestral, Jove Orquestra de Figueres, Girona, 9 de setembre de 2009.